title
 

WORKSONLINE Støtter

Hos os er vi fokuseret på at en virksomhed også har et social ansvar overfor virksomheder og personer med begrænsede muligheder eller trange kår. Vi har i flere år støttet op omkring gode sager og organisationer, da vi tror på at det gør en forskel.

Det gælder om at støtte i fællesskab og vores glæde er størst når vi kan se at vores donationer og samarbejder gør en forskel for andre. Derfor vil WORKSONLINE blive ved med at bidrage og tage del i det sociale ansvar.

 

WorksOnline Logo

 

 

HKI – Talenter i udvikling

WORKSONLINE samarbejde med HKI og TEC, som tilbyder en 3-årig IT-uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Uddannelsestilbuddet kaldes “Talenter i udvikling“. Aspier, som man kalder mennesker med Aspergers Syndrom, har ofte en naturlig tilgang til IT og derfor valgte HKI at opstarte en uddannelse, der fremmer IT-kundskaberne hos unge aspier.

IT-uddannelsen tager forbehold for de unges mange udfordringer og fokuserer på at give dem det bedste uddannelsesforløb, så de på lang sigt kan blive et aktiv for den samlede danske arbejdsstyrke. Unge med Aspergers Syndrom vil oftest ikke være i stand til at gennemføre ‘almindelige’ uddannelser, da aspier har et behov for individuel læring, ro og forudsigelighed. Uddannelsen er et fantatisk tilbud for aspierne, da de kan udvikle deres kompetencer i et tempo, der passer til dem.

Under uddannelsen har de unge mennesker mulighed for at prøve kræfter med et praktikforløb i en IT-virksomhed. I WORKSONLINE har vi løbende haft aspier i praktik hos os, hvilket er et bevidst valg, som vi er rigtig glade for og meget stolte af. I WORKSONLINE tror vi nemlig på den enkelte unges kompetencer og ressourcer og vi bidrager hellere end gerne i et gensidigt samarbejde, hvor vi sammen med de unge understøtter og videreudvikler deres kompentencer inden for IT. Samtidig er et praktikforløb et værdifuldt og anerkendende stempel, der følger de unge i deres fremtidige karriere – en karriere, som gerne må være her hos os i WORKSONLINE.

Læs mere om uddannelsen her: http://www.hki.dk/it_uddannelsen0/

hki-transparent

 

cancer14-logo

Cancer 14 – (en del af Knæk Cancer)

Vi støtter Cancer14 eventet i uge 43, der er et årligt spinning event til gavn for knæk cancer. Eventen foregår hos fitness dk’s centre i uge 43, 2014 over hele Danmark. Lørdag den 25. oktober afsluttes ugen med en stor maratonspinning, og Knæk Cancer-ugen afsluttes med TV2´s store indsamlingsshow lørdag aften.

KC_Logo_version3

Støt kampen mod cancer, og deltag i det helt store spinningevent i uge 43.

Læs mere på Cancer14.dk

Hand The Ball

Fonden ‘Hand The Ball’ er stiftet af bl.a. den danske håndboldlandsholdspiller Lasse Boesen. Fonden har til formål at højne børn og unges livskvalitet i katastroferamte områder og u-lande, hvor hverdagen ofte består af fattigdom og sygdom og hvor kriminaliteten hærger.

Hand The Ball fremmer socialt samvær og fysiske konkurrence-fri gruppeaktiviteter gennem en speciel-designet bold.

En af de grundlæggende tanker bag ‘Hand The Ball’ er at få børn og unge til at smile og grine i fællesskab, i en ellers svær og udfordret hverdag, og bibeholde troen på en lysere fremtid hos det enkelte barn og unge.

Hand The Ball finansieres af CSR-programmer og private donationer.

Læs mere på: www.handtheball.com

hand-the-ball-transparent

kif-logo-stor

Håndboldens Dag

Håndboldens dag er et årlig håndboldevent, hvor KIF Kolding København laver en opvisningkamp foran Rosenborg slot i København. Formålet med dette store event er at vise hvad håndbold er for en størrelse for de mange unge i København og omegn, og vise de kvaliteter som håndbold indebærer.

Eventet kommer også til at indeholde boder med mad og drikke, samt en kendt DJ som får gang i publikum. Club Streethandball vil stå for en masse sjove og spændende aktiviteret for børn og unge på Gothersgade.

Her vil børn og unge få set fordelene ved at bruge sin fritid på håndbold og en sund og sjov tilgang til sporten.

Håndboldens Dag bliver er en stor oplevelse for alle deltagere, og jo flere deltagende til eventet, jo bedre. Det er et velgørenheds arrangement, som skal tilgodese børn og unge fra belastede boligområder.

Alt det overskud som arrangementet genererer, vil gå direkte til velgørenhed.

Læs mere på: kif.dk/handboldens-dag

Læger uden Grænser (MSF)

WORKSONLINE har valgt at støtte Læger uden Grænser (MSF) og herigennem sikre lægehjælp til nødstedte og ofre for krige og konflikter i hele verden.

Kort om Læger uden Grænser (MSF)
Læger uden Grænser (MSF) er en neutral upartisk nødhjælpsorganisation, som rykker ud med akut lægehjælp i hele verden til ofre for krig, hungersnød, epidemier og naturkatastrofer. For dette arbejde modtog Læger uden Grænser Nobels Fredspris i 1999.

Læs mere om Læger uden Grænser (MSF) på www.msf.dk.

msf-logo

 

– Det betyder meget for WORKSONLINE og mig selv personligt, at vi kigger ud over egen næsetip og også bidrager til at gøre en forskel for de der virkelig trænger. Ved at støtte Læger uden Grænser bidrager vi til, at Læger uden Grænse kan rykke ud med akut lægehjælp i katastroferamte og konfliktramte områder, og sikre, at mennesker bliver hjulpet, uanset race, køn, religion eller politisk overbevisning, udtaler CEO Jakob Flindt-Larsen.

fmkb_logo
– For WORKSONLINE er det med største selvfølgelighed, at vi støtter Familier Med Kræftramte Børn og det store arbejde de gør for at støtte kræftramte børn og unge.

Det er så vigtigt og det glæder mig rigtig meget, at vi med vores donation kan bidrage til at Familier Med Kræftramte Børn gør en forskel for at kræftramte børn, unge og deres familier kan komme bedst muligt igennem en svær tid og samtidig skabe nogle lyspunkter med positive oplevelser, udtaler CEO Jakob Flindt-Larsen.

Familier med Kræftramte Børn

WORKSONLINE har valgt at støtte Familier Med Kræftramte Børn og gøre en forskel for kræftramte børn, unge og deres familier.

Kort om Familier Med Kræftramte Børn
`Familier med kræftramte børn´ er en selvstændig, landsdækkende patientorgani-sation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under. Organisationen blev etableret i 1983 og har i dag over 1.850 familiemedlemmer, der alle repræsenterer en familie, der har eller har haft et kræftramt barn (kilde: www.fmkb.dk).

Læs mere om Familier Med Kræftramte Børn på www.fmkb.dk.

Dansk Folkehjælp gør en forskel for børn

WORKSONLINE har valgt at donere et beløb til Dansk Folkehjælp og Feriehjælp, der skaber lyspunkter med positive ferieoplevelser for socialt udsatte børn og deres familier.

Kort om Dansks Folkehjælps ‘Feriehjælp’
Dansk Folkehjælp har stort fokus på det sociale fællesskab, når de hvert år sender ca. 3.000 socialt udsatte og sårbare børn i alderen 6-14 år og deres familier afsted på sommer-, vinter- og efterårsferier. Familierne bliver visiteret til feriehjælpen af de sociale myndigheder i kommunerne, og de er derfor alle sammen fra det samme lokalområde, netop med tanke på, at de kan bevare kontakten med hinanden efter, at de er kommet hjem igen.

Både børn og forældre får på ferien et tiltrængt pusterum fra dagligdagens problemer og i lighed med deres kammerater i skolen har børnene noget at fortælle om efter ferien. Alle sociale aktiviteter gennemføres af organisationens frivillige, der arbejder ulønnet, de er erfarne og har de nødvendige kompetencer til at varetage børnenes og deres forældres behov (kilde: www.folkehjaelp.dk

Læs mere om Dansk Folkehjælp på www.folkehjaelp.dk.

dansk-folkehjaelp

– Vi har valgt at støtte Dansk Folkehjælps Feriehjælp, da det gør en positiv forskel for børnene og deres familier.

I ferien skabes rammerne for, at børnene får det ægte nærvær og det pusterum med deres familie, som de måske mangler i hverdagen og i tiden efter har familien nogle fælles oplevelser at huske tilbage på, tale om og glædes over.

Det GØR en forskel og det vil WORKSONLINE gerne bidrage til, udtaler CEO Jakob Flindt-Larsen.